• 0727.668.646
  • office@at-explore.ro

Instalații termice și sanitare

Specialiștii noștri vă stau la dispoziție în vederea alcătuirii celei mai bune soluții şi de asemenea asigurăm montajul, mentenanța și repararea instalațiilor termice, sanitare și de canalizare.

Deasemene putem monta și proiecta încalzire în pardoseală. Asigurăm mentenanța hidrofoarelor și a pompelor, înlocuirea filtrelor.

Instalatii termice si sanitare
– instalatii sanitare din cladiri de locuit si social – culturale ;
– instalatii sanitare din clădiri administrative, laboratoare, clădiri similare din industrie – grupuri sanitare, etc.- care folosesc apa potabilã.
– retele exterioare de alimentare cu apă, cuprinse între branşamentele instalatiilor interioare de alimentare cu apă şi statiile de ridicare a presiunii din ansamblurile de clădiri
– retele exterioare de canalizare din ansamblurile de cladiri, cuprinse între racordurile instalatiilor interioare de canalizare şi statiile de epurare a apelor uzate ale ansamblurilor de clădiri.
La proiectarea, executarea şi exploatarea instalatiilor sanitare din clădiri si de alimentare cu apa si canalizare din ansambluri de cladiri se respecta, de asemenea, prevederile corespunzatoare cuprinse in – Regulamentul privind protectia şi igiena muncii in constructii ; – Instructiuni tehnice ISCIR ; – Norme tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE; – Normativul pentru protectia antiseismica a constructiilor de locuinte, socialculturale, agrozootehnice si industriale – P 100 ; – Normativ de sigurantã la foc a constructiilor – P 118 ; – Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea instalatiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu apa şi canalizare, utilizând conducte din mase plastice NP 084

  • 0727.668.646
  • office@at-explore.ro