• 0727.668.646
 • office@at-explore.ro

Instalații electrice

Dacă doriți o instalație nouă sau reproiectarea uneia vechi te putem ajuta.

În cadrul diviziei de instalații electrice vă punem la dispoziție următoarele servicii:

 • Execuția / proiectarea instalației electrice la o tensiune nominală de cel mult 1kV;
 • Execuția / proiectarea instalației de împământare, echipotenţializare si paratrăsnet.

În situația în care vă doriți să alimentați o pompă, o priză, o lampă sau orice echipament electric cu o tensiune maxim de 1kV, vă stăm la dispoziție pentru a vă oferii cea mai buna soluție.

 • Management de proiect
 • Puneri in functiune
 • Asistenta tehnica si consultanta
 • Consultanta energetic
 • Remedierea defectelor din instalaţiile electrice
 • Automatizari
 • Instalatii electrice de curenti slabi
 • Proiectare si Executie:
  • Instalatii energetice de alimentare cu energie electrica
  • Instalatii electrice pentru constructii civile si industriale
 • Tablouri electrice
 • Instalatii de producere a energiei electrice fotovoltaice si eoliene
 • Instalatii electrice speciale
 • Instalatii de iluminat speciale, iluminat architectural si de spectacole
 • Instalatii electrice de forta si automatizare a utilajelor in procesul tehnologic
 • Bransamente:
  • Bransament aerian monofazic
  • Bransament subteran monofazic
  • Bransament trifazic aerian
  • Bransament trifazic subteran
 • Executia / Proiectarea instalatiei de impamantare, echipotentializare si paratasnet
 • Sistemul de legare la pamânt se compune din:
  • borna (bara) principala de legare la pamânt;
  • conductoare de protectie (PE);
  • conductoare pentru legatura de echipotentializare (conductoare principale de legare la pamânt);
  • conductoare de ramificatii;
  • conductoare de legare la priza de pamant;
  • priza de pamânt.

Instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente, instalatii si retele electrice, materiale pentru instalatii electrice, consultanta, proiectare.

 • 0727.668.646
 • office@at-explore.ro